Tel: +86-580-8250077 Fax:+86-580-8250088          Add:No.19 chuangyuan Avenue Dinghai Industrial Park Zhoushan

Zhejiang Webpage copyright: Zhoushan Changhong international shipyard co.,ltd.        浙ICP备11025983号

 

Zhoushan Changhong International Shipyard Co., Ltd.

 

   Contact Information:

   Business Department (Shipbuilding)

   Tel: 86-0580-8250883

 

   Business Department (Shanghai)

   Tel: 86-021-58851271

   Fax: 86-021-68410830

   Email: Forest_lin@zschship.com

 

   Shiprepairing Department

   Tel: 86-0580-8250502

   Fax: 86-0580-8250502

   Email: business@zschship.com

 

   General Manager Office (GM Office)

   Tel: 86-0580-8250077
   Fax: 86-0580-8250088
   Email: ch-dgm@zschship.com

 

   Address: No. 19,  Chuangyuan Avenue Dinghai Industrial Park Zhoushan City, Zhejiang Province, China.

 

   Zip code: 316052